Fórum | Kontakt  

Novinky

Archiv

Dokumenty

Seznam příloh

Fotografie

D I S K U S N Í    F Ó R U M

Odkazy
Rozsvícení Vánočního stromu v Kateřinkách


Protože se blíží nejkrásnější svátky v roce a rádi bychom přispěli k příjemnému prožití vánočních svátků, zveme občany naší městské části Praha-Újezd k setkání u Vánočního stromu.

Akce proběhne v sobotu 15. prosince 2007 na Kateřinském náměstí.

Program:
13:30 příprava, stavění stromu
14:00 zahájení, zdobení a rozsvícení Vánočního stromu
14:15 vystoupení pěveckého sboru ZŠ Ke Kateřinkám
14:30 soutěž pro děti - Co vše víme o Vánocích
15:00 soutěž Vánočního cukroví

Přineste si svou ozdobu na strom - například krabice zabalená do vánočního obalu či barevného celofánu, s provázkem, aby se ozdoba dala upevnit na strom.

Vyhlašujeme soutěž o nejvypečenější Vánoční cukroví!
Pokud máte již napečeno, doneste vzorek pro uspořádání ochutnávky se soutěží o nejlepší Vánoční cukroví.

Těšíme se na ukázky Vašeho domácího kuchařského umění!

Chtete-li pomoci s organizací programu, nebo máte-li nějaký podnětný nápad, ozvěte se Radmile Dvořákové na kom.kom@seznam.cz. Setkání pořádá MČ Praha-Újezd a dobrovolníci.

STROM
pro zdejší dětské hřiště

CO?
Výsadba vzrostlého stromu – HABRU –
v prostoru dětského hřiště u viladomů v Kateřinkách

KDO?
Úřad MČ Praha – Újezd a dobrovolníci

KDY?
Ve čtvrtek 8. 11. 2007 od 15.00 hod.

Srdečně zveme všechny, kdo se do této akce chtějí zapojit a přispět tak ke zlepšení našeho společného životního prostředí.

Další informace či dotazy směřujte na:
e-mail cistekopce@seznam.cz

Prosíme doprovod dětí, aby během následujících dnů dbal při pobytu na dětském hřišti zvýšené opatrnosti, neb zde budou probíhat přípravné práce. Děkujeme!

Za dobrovolníky
Romana Jandourková


ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ


V ÚTERÝ 5. ČERVNA 2007
od 8,00 hod do 15,30 hod
DOJDE K ČIŠTĚNÍ ČÁSTI ULICE
PASTEVCŮ
(PŘED Č.P. 490, 489 A 488)

ŽÁDÁME ŘIDIČE, ABY V TOMTO TERMÍNU SE SVÝMI VOZIDLY VE VÝŠE UVEDENÉ ULICI NEPARKOVALI A UMOŽNILI TAK BEZPROBLÉMOVÉ VYČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE. DĚKUJEME.

Akce hřiště


V příloze naleznete plán dětského hřiště.

Ing. Filip Ranoš
Pastevců 16/490
14900 Praha 11 - Újezd
gsm 603 510 594
franos@centrum.cz

Přílohy:
Hriste_TR-Antos.gif (70.220 B)
Jednání k výstavbě dětského hřiště v Kateřinkách


ÚMČ Praha-Újezd svolal na 24.5.2006 jednání k plánované výstavbě dětského hřiště u viladomů v Kateřinkách – s vlastníky sousedních nemovitostí jako s předpokládanými účastníky budoucího stavebního řízení. Umístění hřiště je navrženo v ploše zeleně mezi viladomy Pastevců 468 (D6), Pastevců 469 (B4+C5), Pastevců 470 (B2), rodinným domem Formanská 227 a volným pozemkem parc.č.233/16, jako oplocený čtyřúhelník rozměrů 27x15x29x3m s plochou 243m2. Realizace vyžaduje přesazení cca 10ks listnatých stromů mimo tuto plochu. Schůzky se zúčastnili:

za MČ Praha-Újezd – Drahorád, Hrouda, Franc
za Pastevců 468 – Polonyiová
za Pastevců 469 – Janteková, Hromádka
za Pastevců 470 – Cvešprová, Štos
za Pastevců 471 – Minolová
za Pastevců 490 – Ranoš

1. Byly probrány připomínky a dotazy, zaslané výbory SVJ Pastevců 469 a 470 - obavy z hluku, nedostatečné údržby a přístupnosti pro vandaly. Výbory mj. požadují předložit podrobnější dokumentaci, zvážit zachování části stromů a snížit věkovou hranici (nyní až do 15 let).

2. Vlastník RD Formanská 227 zaslal ÚMČ nesouhlasné stanovisko k umístění hřiště.

3. Byl předložen návrh provozní knihy hřiště – 3x týdně úklid a vizuální kontrola, 4x ročně provozní kontrola (v záruce zajistí zhotovitel), instalované herní prvky budou mít certifikát dle EN 1176, provozní řád bude vyvěšen, dtto hřiště u lesa.

4. Dle vyjádření MHS nelze hřiště umístit u valu, naopak s navrženou lokalitou MHS souhlasí.

5. Realizace hřište vyžaduje přesázení stromů, které je nutné provést v období vegetačního klidu (říjen-duben). Stavba proto proběhne až v jarních měsících příštího roku.

6. Zazněly následující návrhy na úpravy a doplnění:
- místo pouhé klouzačky instalovat věž/domeček s prolízkou popř. šplhací stěnou (předložena stránka z katalogu f. Flora Servis)
- pod věží může být pískoviště, chráněné ze dvou stran stěnami
- místo nerezové klouzačka f. Tomovy parky raději barevnou laminátovou
- vypustit stoly (uživatelé budou z okolních domů, ne zdaleka)
- houpací koníky ano, zavěšenou houpačku spíše ne (vyžaduje dost místa)
- zvětšit odstupy od č.p.470 (nyní 5-6m od oken) a od zadní hranice pozemku (zde by se mohla vejít řada stromů)
- oplocení je zejména od některých zhotovitelů velmi drahé (plot je ale nutný)
- zvážit zkrácení „špičky“ půdorysu (větší odstup od RD, zkrácení oplocení)

7. Závěry a úkoly pro MČ:
- Projednat s vlastníkem RD jeho připomínky
- Upravit půdorys hřiště (zvětšit odstupy, zkrátit špičku)
- Zaměřit polohy stromů a rozhodnout o jejich novém rozmístění
- Požádat zhotovitele o předložení upravených nabídek

Zapsal: Ranoš

Dětské hřiště
Rekapitulace vybavení hřiště v lokalitě Kateřinky dle návrhů zhotovitelů

MČ získala k 10.4.2006 cenové nabídky a specifikace čtyř zhotovitelů. Rozsah a rozmístění herních prvků a dalšího vybavení navrhli sami zhotovitelé. Tomovy parky a NEPO Kyjov předložili schéma rozmístění. Součástí ceny není stavební úprava povrchu (s výjimkou Flora Servisu – písek pod sestavou). Dopadové plochy budou opatřeny pískovým podsypem dle platných norem, ostatní budou ponechány zatravněné.

Umístění hřiště je navrženo v ploše zeleně za domy Pastevců 469 (B4+C5) a 470 (B2) jako oplocený čtyřúhelník rozměrů cca 27x15x29x3m s plochou cca 243m2, viz. přiložené schéma. Realizace vyžaduje přesazení cca 10ks listnatých stromů mimo tuto plochu, v rámci lokality viladomů.


Tomovy parky, s.r.o. (www.tomovyparky.cz)
• 2x houpadlo pružinové, 2x houpačka kládová, 1x sestava houpačka+klouzačka
• 4x lavička, 1x stůl, 3x koš, 1x infotabule
• oplocení 39 polí s brankou, ohraničení 60m
(nejbližší reference – Kateřinky)

NEPO Kyjov (www.nepo.cz)
• pískoviště, 2x dvojhoupačka, houpací most, 2x prolézačka, věž s klouzačkou
• kreslící tabule, stojan s košem, stojan s otvory, 4x kláda
• 4x lavička, 2x stůl, 4x koš
• oplocení 74m s brankou
(nejbližší reference – SPC Praha 4, Hurbanova)

Flora Servis (www.floraservis.cz)
• 2x houpadlo pružinové, 2x houpačka kládová, sestava houpačka+klouzačka+stěna
• kolotoč
• 2x stůl s lavicemi, 1x infotabule, 4x koš
• pískový povrch 8x8m
• oplocení 74m s brankou, ohraničení 32m
(nejbližší reference – horní Křeslice)

Direct media (www.hriste.cz)
• 2x houpadlo pružinové, 2x houpačka, 1x sestava 2houpačky+klouzačka
• kolotoč, pískoviště
• 4x lavička, 2x stůl, 4x koš
(nejbližší reference – Albert Praha 10, Skalka)


Text doplněný o rozpis cenových nabídek zhotovitelů má k dispozici ÚMČ Praha-Újezd.
Filip Ranoš, květen 2006

Přílohy:
06-05-15_Detske_hriste_Nepo.pdf (99.999 B)
06-05-15_Detske_hriste_situace.pdf (99.999 B)
06-05-15_Detske_hriste_Tomovyparky.pdf (99.999 B)
Veřejné setkání na téma:
Dopravní obslužnost jihovýchodu Prahy

Ve čtvrtek 6. dubna 2006 uspořádal ÚMČ Praha -Újezd v sále restaurace U Srbů veřejné setkání představitelů městských částí Praha-Újezd, Praha-Šeberov, Praha-Křeslice, Praha-Petrovice, Praha 11, obce Průhonice, MHMP a ŘSD s občany. První část setkání byla věnována příspěvkům jednotlivých hostů, následovala diskuze a dotazy občanů. S příspěvky postupně vystoupili:

Ing. Jiří Hrubý, starosta MČ Praha - Újezd
• Zrekapituloval své stanovisko viz. Zpravodaj MČ Praha-Újezd – nedopustit Vesteckou spojku a Exit 4 před dokončením silničním okruhem, po dokončení R1 v roce 2010 se sníží dopravní zátěž okolo Újezda, do té doby stačí stávající dopravní napojení, zvýšení DPH po roce 2008 vyvolá částečný útlum bytové výstavby, zastavět koridor JVK podél Milíčovského lesa

• Změna ÚP v trase JVK u Formanské se bude projedávat v řadě č.7 ještě v letošním roce

• Pozastavení prací na studii Ing.arch. Preiningera schválilo ZMČ Praha-Újezd v červnu 2004 poměrem hlasů 8 pro / 1 se zdržel

Ing. Selichar, Ředitelství silnic a dálnic ČR
• Prezentoval jižní část silničního okruhu formou animací, viz. www.okruhprahy.cz

• Stavba 514 (Lahovice-Slivenec) – stavební povolení vydána 02-04/2006, zahájení stavby 06/2006

• Stavba 513 (Vestec-Lahovice) – územní rozhodnutí pravomocné 11/2005, běží stavební řízení, předpokládané zahájení stavby 06/2006, zhotovitelé staveb 513 a 514 byli vybráni

• Stavba 512 (D1-Vestec) – územní řízení přerušeno do 06/2006, stále chybí ÚP VÚC Pražský region, předpokládané vydání územního rozhodnutí do konce roku 2006, stavby 512 a 513 budou zprovozněny současně

Ing. Antonín Zápotocký, starosta MČ Praha - Křeslice
• Odmítl místo za stolem s ostatními hosty a k přednesení příspěvku přišel zezadu z řad občanů. Stejný přístup použil ve druhé části večera, kdy nejprve zezadu pokládal hostům otázky, aby vzápětí přešel dopředu za stůl a odpovídal si na ně sám.

• Připravované komerční zóny v Tesco v Šeberově (50ha) a Eurospectrum v Průhonicích (30ha) zahrnují 17000 parkovacích míst, při 50000 návštěvách denně to znamená nárůst dopravní zátěže o 100000 aut/den, současná dopravní zátěž na D1 je cca 70000 aut/den

• Připomněl názor „kdo je naším nepřítelem“ – zastupitelstvo HMP, které opakovaně návrhy na vyjmutí JVK z ÚP nezařadilo do projednávání

Ing.arch. Petr Preininger, Atelier DUK
• V 1991 navrhl koncept JVD, v minulosti zpracovával urbanistickou studii MČ Praha-Újezd

• Studie dopravní obsluhy JV segmentu Prahy zpracovávaná Atelierem DUK skončila v konceptu, ÚDI ještě zpracoval studii dopravní zátěže

PhDr. Hana Borovičková, starostka obce Průhonice
• Představila návrh změny ÚP Průhonic č.5 – výrazná redukce komerčních ploch ze současných 50ha na 20ha, ne logistická centra, ne dopravní napojení komerční zóny na silnici Průhonice-Újezd

• Na ostatních plochách administrativa + ubytování, na 28ha obytná výstavba (cca 250 rodinných domů, tj. cca 1000 aut/den) oddělená zeleným koridorem, sportoviště a lokální centra se službami

• Od Rozkoše odděleno nezastavěným územím (orná půda), nové dopravní napojení na Hole
• Po dokončení R1 se předpokládá snížení dopravní zátěž D1 až o 30%

Marta Šorfová, starostka MČ Praha 11
• Zrekapitulovala prosazení a přípravu výstavby silničního okruhu, který psychologicky „ohraničuje“ rozvojové území regionu

Marek Fajfr, starosta MČ Praha - Šeberov
• Citoval starostu Jesenice Ing. Libovického – jižně od Šeberova se připravuje obytná výstavba pro 50000 obyvatel, Tesco zřejmě odstoupí od projektu Oáza Parku v Šeberově

• Rozlišuje Vestecký přivaděč (mezi R1 a Jesenickou, čtyři pruhy) a Vesteckou spojku (úrovňové křižovatky, dva pruhy)

• Mezi Šeberovem a Hrnčíři proběhla změna ÚP na lesopark, část včetně cyklostezky se již realizuje

Doc. PhDr. Otto Semecký, CSc., starosta MČ Praha - Petrovice
• Jedná s MHMP o alternativách Exitu 4 na D1

Adam Vážanský, asistent náměstka primátora HMP
• Omluvil původně pozvaného Ing. Bürgermeistera pro jeho vytížení v povodňovém štábu

• Připomněl, že investorem Vestecké spojky bude Středočeský kraj, žádná část zatím není vyprojektovaná, pouze spojku mezi R1a Jesenickou staví stát (ŘSD) jako součást R1

• Mezi Petrovicemi a Horními Měcholupy se připravuje změna ÚP (areál Metrans…)

• Ing. Bürgermeister připravuje společné jednání starostů dotčených MČ

Poznámka na závěr: Tento text není zápisem z jednání. Jde o přepis poznámek, které zcela záměrně zachycují především to, co kdo prezentoval nového, a naopak neopakují již známá fakta nebo názory.

zapsal Ing. Filip Ranoš

Cyklistická doprava


29.3.2006 jsem na ÚMČ Praha-Újezd předal přiložený text s následujícím průvodním
dopisem:

Předkládám vlastní návrh zadání studie cyklistické dopravy na území MČ Praha-Újezd a
žádám o zařazení tohoto bodu do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva MČ,
popř. stavebního výboru. Současně text zasílám mailem zastupitelům i ÚMČ. Potřebné
další kopie mohu zajistit.

Navrhuji, aby MČ následně tento návrh předala k vyjádření:
- pracovní skupině MHMP pro cyklistickou dopravu (příští schůzka 25.04.2006)
- sousedním MČ Praha 11, Praha-Šeberov, Praha-Křeslice a obci Průhonice
- odboru dopravy ÚMČ Praha 11
- zpracovateli DÚR komunikací Zelený Újezd

Jako člen stavebního výboru ZMČ jsem ochoten se účastnit případných dalších
konzultací nebo koordinačních schůzek. Předpokládám, že z těchto vyjádření a
konzultací následně vyplyne, zda a v jakém rozsahu by měla MČ Praha-Újezd zadat
zpracování podrobné studie.

V Praze dne 29.3.2006
Ing. Filip Ranoš
Přílohy: 2x návrh (6xA4)

Přílohy:
06-03-29_Ujezd_cyklo_P2.pdf (90.330 B)
06-03-29_Ujezd_cyklo_P3.pdf (99.999 B)
06-03-29_Ujezd_cyklo.doc (89.736 B)
06-03-29_Ujezd_cyklo_P1.pdf (99.999 B)
Připomínky k rozpočtu


Připomínky k rozpočtu MČ Praha-Újezd na rok 2006
a navrhovaným investicím viz příloha

Přílohy:
06-03-14_rozpocet_pripominky.doc (54.796 B)